KRST KNIHY - Poľana

BESEDA - KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN 20.03.2013

KRST KNIHY - Ďumbier - najvyšší z Nízkych... (15.02.2013)

Beseda, Knižnica Sliač  29.3.2012

 

KRST KNIHY: Povesti z Pohronia (20.1.2012) (Foto: Erika Urbanová, Ján Števonka)

Noc výskumníkov - Banská Bystrica 2011

 

KRST KNIHY - Eurasian Otter (Lutra lutra L.) in Slovakia (17.3. 2011)

KRST KNIHY - Zlatá kniha Hontu (7.5.2010)

KRST KNIHY - Kamenná žena (8.12.2006)

KRST KNIHY - Čertova svadba (20.1.2006)

 

Prezentácia knihy Kamenná žena v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši (2. 3. 2007)