Ochrana prírody Slovenska - magazín ŠOP

  Na Slovensku snáď ani niet vrchu, doliny, skalného brala, hradu, jaskyne, bystriny či studničky alebo iného miesta v hlbokých, čiernych lesoch i mimo nich, ktoré by nebolo opradené nejakou povesťou. Od nich je mnohokrát odvodený aj miestny názov týchto lokalít. Niektoré povesti obsahujú aj zrniečko pravdy, zakladajú sa teda na skutočnej udalosti, iné sú zas výplodom ľudskej fantázie. Sú úsmevné i smutné, poukazujú na ne-ľahký život ľudí a ich prácu v drsných horských podmienkach a na odjakživa pretrvávajúcu dilemu medzi statočnosťou a chamtivosťou, čiže zápas medzi dobrom a zlom. Tieto povesti sú v ústnom podaní odovzdávané z generácie na generáciu a niektoré, žiaľ, už upadajú aj do zabudnutia, čo je na škodu veci, pretože sú dokladom našej ľudovej kultúry. Aby tomu tak nebolo, mnohé povesti už boli doteraz aj literárne stvárnené.

V minulom roku k nim pribudla sympatická knižka nazvaná Čertova svadba, v ktorej autor Peter Urban v pútavom podaní uvádza povesti, ktoré sa viažu k 35 lokalitám zoskupeným okolo stredu Slovenska. Že je tomu tak, hneď namiesto úvodu predstavil 1255 m vysoký Hrb, ktorý ako súčasť trojvrcholového Ľubietovského Vepora je skutočným geometrickým stredom Slovenska. Podľa prvej povesti dve hašterivé dvojičky – Ľubietovský Vepor a neďaleký Klenovský Vepor skameneli a teraz sa neustále musia pozerať na seba. Ak chcete vedieť, aké zaujímavé povesti sa viažu aj k lokalitám Besník, Biela skala, Biele vody, Bosorky, Braväcovo, Cigánka, Čertova dolina, Čertova svadba, Čertovica, Čierny grúň, Čierťaž, Dudlavá skala, Ďurová, Hrádok, Hradová, Jánošíkova skala, Katruška, Klimentka, Kráľova púť, Kráľova skala, Kumštová, Martalúzka, Orlová, Polhora, Poludnica, Skamenená svadba, Stracený, Strigovo, Štefánková, Valachová, Valaška, Viselnice, Zingoty a Zlatnica, prečítajte si ich v spomínanej pozoruhodnej knižke.

Autor Ing. Peter Urban, PhD. je popredným profesionálnym ochrancom prírody, a preto sa nemožno čudovať, že výber lokalít je najmä z prostredia chránených území (Národný park Nízke Tatry, Národný park Muránska planina, Chránená krajinná oblasť Poľana). Knižka je určená predovšetkým mládeži, ale aj dospelým čitateľom, ktorým umožňuje nielen dôverné zoznámenie sa s malebným prírodným prostredím jednotlivých lokalít, ale aj ďalšiu dimenziu ich vnímania prostredníctvom povestí k nim sa viažucich. K náučnému poslaniu knižky prispieva „Slovníček krajových a menej známych výrazov“, a najmä v „Poznámkach a vysvetlivkách“ uvedený prírodopisný a kultúrno-historický opis územia a lokalít, do ktorých sú povesti situované. Estetickú stránku knižky umocňujú mimoriadne pôsobivé ilustrácie, autorom ktorých je Miroslav Knap.

Slávnostný krst knižky Čertova svadba sa uskutočnil dňa 20. januára 2006 v priestoroch Horehronského múzea v Brezne, ktoré leží v epicentre povesťami ovenčených miest. Účastníkom podujatia bude túto udalosť pripomínať aj milý darček v podobe miešku naplneného drevným uhlím, ktoré má symbolizovať nielen do čierna ufúľaných uhliarov s výzorom povestných čertov, ale podľa autora „aj teplo v kozuboch a v ľudských srdciach“.

Július Burkovský

www.sopsr.sk/publikacie/ochprsl/OP1_2006.pdf