PUBLIKÁCIE RECENZOVANÉ P.URBANOM

Od brodu k Medzibrodu.

P. Urban je recenzentom kapitoly Krajina a prírody Citácia: Hronček P., Lokša M. (eds.) 2020: Od brodu k Medzibrodu. Obec Medzibrod, 288 pp. ISBN 978-80-570-2434-7
>

Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013-2018.

 P. Urban je jedným z jej recenzentov. Citácia:  Černecký, J., Lešo, P., Ridzoň, J., Krištín, A., Karaska, D., Darolová, A., Fulín, M., Chavko, J., Bohuš, M., Krajniak, D., Ďuricová, V., Lešová, A., Čuláková, J., Saxa, A., Durkošová, J., Andráš, P. 2020. Stav ochrany vtáctva na Slovensku...
>

Pavel HRONček a kolektív: Lučatín v premenách času

Pavel HRONček a kolektív: Lučatín v premenách času P. Urban recenzoval kapitoly zamerané na krajinu a prírodu. Citácia: Hronček P. (ed.) 2015: Lučatín v premenách času. Obec Lučatín 248 pp. ISBN: 978-80-972065-3-6.
>

Pavel HRONček a kolektív: „...obe obce svätoondrejské...“

Pavel HRONček a kolektív: „...obe obce svätoondrejské...“   P. Urban recenzoval kapitoly: Vymedzenie a poloha obce Brusno, Prírodné dedičstvo obce Brusno a Prírodná krajina pred zásahom človeka. Citácia: Hronček P. (ed.) 2014: „...obe obce svätoondrejské...“. Obec Brusno, 336...
>