PUBLIKÁCIE RECENZOVANÉ P.URBANOM

Pavel HRONček a kolektív: Lučatín v premenách času

Pavel HRONček a kolektív: Lučatín v premenách času P. Urban recenzoval kapitoly zamerané na krajinu a prírodu. Citácia: Hronček P. (ed.) 2015: Lučatín v premenách času. Obec Lučatín 248 pp. ISBN: 978-80-972065-3-6.
>

Pavel HRONček a kolektív: „...obe obce svätoondrejské...“

Pavel HRONček a kolektív: „...obe obce svätoondrejské...“   P. Urban recenzoval kapitoly: Vymedzenie a poloha obce Brusno, Prírodné dedičstvo obce Brusno a Prírodná krajina pred zásahom človeka. Citácia: Hronček P. (ed.) 2014: „...obe obce svätoondrejské...“. Obec Brusno, 336...
>

Stanislav Harvančík & Radimír Siklienka: Živočíchy

Recenzovali: RNDr. Anton Krištín, DrSc. & Doc. Ing. Peter Urban, PhD.     Citácia: Harvančík S. & Siklienka R. 2011: Živočíchy. Dajama, Bratislava, 128 pp. Krst knihy:   https://www.fotop.sk/vystavy/ii-rocnik-medzinarodnej-fotografickej-vystavy
>