Od brodu k Medzibrodu.

P. Urban je recenzentom kapitoly Krajina a prírody
Citácia: Hronček P., Lokša M. (eds.) 2020: Od brodu k Medzibrodu. Obec Medzibrod, 288 pp. ISBN 978-80-570-2434-7