Timotea Vráblová: Na ceste k porozumeniu. Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012

 

Vynikajúcu úroveň dosiahlo vydanie Karpatských povestí (Vydavateľstvo Matice slovenskej) Petra Urbana. Autor kultivovane podáva rozprávania slovenské, české, maďarské, poľské, ukrajinské i srbské.

 

www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000303589/KR_2013-14-15_hodnotenie_roka_2012.pdf