Samostatné publikácie

ÚVOD DO SYSTÉMOVEJ EKOLÓGIE I. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE.

Cieľom dvanástich rôznorodých konkrétnych prípadových štúdií  je rozšíriť informácie z učebnice a poukázať na široký záber danej problematiky a jej presah do ďalších odvetví. Môžu byť využité ako námety tém na cvičenia, seminárne projekty, resp. inšpiráciu na vypracovanie vedeckých esejí, s...
>

POVESTI Z POĽANY A PODPOĽANIA

Viete, koľko vrcholov má naša slovenská Etna – mohutná vyhasnutá sopka nad Detvou? A uhádnete, prečo sa jeden z nich nazýva Drábovka? Chcete sa dozvedieť, ktorí uhorskí králi poľovali v hlbokých lesoch bájnej Poľany a čo pritom zažili? A prečo sa ozrutné bralo...
>

ŠTEFÁNIČKA. CHATA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. PRÍBEHY CHATY I ĽUDÍ.

Mnohorozmerná odborno-populárna publikácia (kronika) prinášajúca príbehy ľudí a chaty, ponúka čitateľovi exkurziu históriou Chaty generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom i prechádzku po okolitej pôsobivej, nežnej i drsnej horskej krajine, plnej  výnimočností a krás. Približuje...
>

POĽANA

Mnohorozmerná pútavá kronika našej najvyššej sopky, charakteristickej dominanty stredného   Slovenska, opisuje vznik poľanského stratovulkánu a jeho modelovanie majstrovskými    nástrojmi prírody, pozoruhodné lesy a pralesy, klenoty z ríše rastlín a živočíchov....
>

VŠEOBECNÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Úbytok biodiverzity a narušenie život udržujúcich systémov Zeme sa v posledných rokoch   stávajú čoraz vážnejšou hrozbou. Táto situácia len zdôrazňuje nutnosť potreby zmeny    paradigmy a realizáciu účinnej a efektívnej modernej ochrany prírody. Skriptá...
>

NÁRODNÝ SYSTÉM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY NA

Cieľom vysokoškolských skrípt je uľahčiť študentom orientáciu v zložitých otázkach    a problémochohrozenia druhov, biotopov a abiotických prvkov krajiny, právnych a    organizačných opatrení,ale aj ich praktickej ochrany. Podrobnejšie sa venujú územnej...
>

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu

Skriptá predstavujú výber z aktuálnej, širokej, rýchlo sa rozvíjajúcej i   ekologického monitoringu a ňou súvisiacich tém. Nejde o komplexne poňaté a ucelené texty, ale len    o stručný výber základných tém a problémov, ktoré sú preberané na prednáškach z...
>

Manažment chránených druhov živočíchov

Druhová ochrana živočíchov je mimoriadne dôležitou, potrebnou, no citlivou záležitosťou. Pracuje sa v nej so živými tvormi, preto musia byť potrebné rozhodnutia rýchle, jednoznačné, presné a účinné. Ochrana a manažment chránených druhov živočíchov si preto vyžadujú znalosti o...
>

Karpatské povesti

Na potulkách povesťovou mapou tentoraz zájdeme až za hranice Slovenska a prejdeme tisíce kilometrov najrozľahlejším pohorím Európy. Mohutný oblúk Karpát začína už za Dunajom v Dolnom Rakúsku, ako chrbát pravekého jaštera sa vinie územím Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, jeho časti...
>

ĎUMBIER

Aj vrchy majú svoje dejiny. Presvedčí nás o tom pútavo napísaná kronika jedného z národných vrchov Slovákov, ktorú zostavil zanietený prírodovedec, ochranár, spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti. „Monografia Ďumbiera“ sumarizuje pramene a informácie o dejinách vrchu...
>

POVESTI Z POHRONIA

Prijmite pozvanie na nevšednú plavbu po tej legendárnej rieke, čo vyviera priamo spod povesťami opradenej Kráľovej hole, preteká čarokrásnym Horehroním, Pohroním,  okolo bájnej Poľany, popod zvolenský Pustý hrad, okolo kedysi kráľovskej Novej Bane, i pradávneho beňadického kláštora, úrodným...
>

EURASIAN OTTER (LUTRA LUTRA L.) IN SLOVAKIA

Vydra riečna na Slovensku. Rozšírenie, biológia, ohrozenia a ochrana.   Vedecká monografia v anglickom jazyku je prvou samostatnou publikáciou o vydre riečnej, ktorá patrí do čeľade lasicovitých šeliem (Mustelidae), na Slovensku. Vydra je ohrozený a chrá­nený druh, zároveň však...
>

ZLATÁ KNIHA HONTU

V duchu odkazu priekopníka poznávania i propagácie Hontu, Andreja Kmeťa, približujú autori tento malebný región na pomedzí južného Slovenska a severného Maďarska. Publikácia aj keď nebola koncipovaná ako odborná monografia, komplexne, systematicky a vyčerpávajúco zachytáva danú problematiku, ale i...
>

KAMENNÁ ŽENA

Kniha povestí a príbehov z Krupinskej planiny predstavuje kraj zabudnutých krás na juhu stredného Slovenska. I tento božský fliačik zeme je opradený jemnou pavučinou mýtov a čudesných príbehov z dávnej minulosti - o tajomstvách starodávnych hradov, krupinskej vartovky, o záhadách čebovských vínnych...
>

ČERTOVA SVADBA

Popredný slovenský ochranár a zberateľ ľudovej mytológie pre vás pripravil nádhernú kolekciu povestí, ktorými ľudová fantázia ovenčila zákutia malebného Horehronia, okolia Brezna a susediacich častí Slovenského rudohoria. Dozviete sa, podľa čoho dostali názvy horský priechod Čertovica, skala...
>