ŠTEFÁNIČKA. CHATA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. PRÍBEHY CHATY I ĽUDÍ.

Mnohorozmerná odborno-populárna publikácia (kronika) prinášajúca príbehy ľudí a chaty, ponúka čitateľovi exkurziu históriou Chaty generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom i prechádzku po okolitej pôsobivej, nežnej i drsnej horskej krajine, plnej  výnimočností a krás. Približuje históriu chaty, od  vzniku  prvej, tzv. Karlovej útulne na Ďumbieri, cez myšlienku postavenia súčasnej chaty, vlasteneckých snahách i aktivite podbrezovských turistov, peripetie počas výstavby chaty, jej prvých chatárov, vojnové roky na chate i jej povojnové rekonštrukcie. Predstavuje jej chatárov a nosičov a ich každodenný tvrdý život, ale aj chatu ako útočisko turistov, lyžiarov, horolezcov, skialpinistov...

Vykresľuje jedinečný „genius loci“ chaty i majestátneho a legendárneho Ďumbiera, najvyššieho vrchu Nízkych Tatier.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo DAJAMA v Bratislave.

 

Peter Urban je jedným z jej editorov, autorom, resp. spoluautorom viacerých kapitol a autorom viacerých fotografií. 

Citácia:

Urban P., Kaliská O., Pupák J. (eds.) 2020, Štefánička. Chata Milana Rastislava Štefánika. Príbehy Chaty i ľudí.Dajama, Bratislava, 158 s. ISBN 978-80-8136-120-3