Podobnú hodnotovú situáciu ako vo folklorizovanej rozprávke možno evidovať aj v povesťovej tvorbe, hoci v roku 2006 sa povesťových opusov neobjavilo veľa. Svoju druhú knihu tohto žánru publikoval Peter Urban pod názvom Kamenná žena. Povesti, rozprávky a príbehy z Krupinskej planiny (Vydavateľstvo Matice slovenskej). Ide jednak o literárne spracovanie pôvodných príbehov, ktoré autor v regióne zozbieral, jednak o autorské podanie viacerých už známych miestnych povestí. Podtitul signalizuje určitú žánrovú nejednoznačnosť textov (tento príznak je inak už dlhodobejšie charakteristickou vlastnosťou povesťových kníh), ale poznámkový aparát, ktorým je kniha vybavená, a aj rozprávačská úroveň sú indíciou serióznosti zámeru.