Peter Urban v knihe Čertova svadba. Povesti zo stredu Slovenska (Vydavateľstvo Matice slovenskej, il. Miroslav Knap) sústredil z  regiónu avizovaného v podtitule jednak autentické literárne látky, jednak sa inšpiroval literárnymi prameňmi zberateľov 19. a začiatku 20. storočia. Pri spracovaní látok sa korektne odvoláva na pramene informácií a dodržiava zásady poetiky ľudovej povesti, vrátane  striedmeho, civilného jazyka bez nadbytočnej ornamentality. Urbanova kniha sa tak stala prijateľným príspevkom do povesťovej mapy Slovenska.