Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie 

ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.

Peter Urban je jedným z jej editorov a autorom viacerých kapitol.

 

Rovnako prebieha finalizácia rukopisu knihy Petra Urbana - POVESTI Z POĽANY A PODPOĽANIA, ktorú by v tomto roku malo vydať Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.

 

Kompletuje sa vysokoškolská učebnica ÚVOD SO SYSTÉMOVEJ EKOLÓGIE (Od environmentálnej krízy k princípom organizácie ekologických systémov). Peter Urban je jej spoluatorom.

 

 

 

V súvislosti so súčasnou situáciou, podmienenou koronavírusom Covid-19, prebiehajú rôzne aktivity, napr.:  

     

 

https://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/citanie/peter-urban/11394

https://www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/

 

Publikáciu Kamenná žena si môžu vďaka Kataríne (Túlavej Jackie) Mezeiovej prečítať návštevníci hradu Čabraď priamo „in situ“. Vďaka!

 

V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.