Na svete je nová publikácia "DONOVALY. Od uhliarskej osady k stredisku cestovného ruchu", do ktorej som pripravil kapitoly 
"Živočíšstvo" a "Ochrana  prírody".
 
 
 
 
 
Finišujú tiež práce na monografii o obci Jasenie, kde som autorom kapitoly "O krajine a prírode".
 
 
 
Pribúdajú ocenenia. Že by to súviselo s mojou šesťdesiatkou? :-)
 
 
 
 
 
 
 
Modlitba za mier
Milan Rúfus
 
Napomeň našich otcov,
 

Bože nad hviezdami. Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy pokazia zem, i nebo bude choré. Napomeň našich otcov Ty, tam hore. Že sa to nesmie. Že ako Ty si svätý, aj zem je svätá.

Veď chodia po nej deti.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.