V týchto dňoch sa tlačí publikácia MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.

Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.

 

 

Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.

Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.

V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.