www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/citanie/druhe-adventne-citanie-2020/11448

Publikácia

Petra Urbana - POVESTI Z POĽANY A PODPOĽANIA, je na svete.

www.vydavatel.sk/kniha/povesti-z-polany-a-podpolania

 

Aj publikácia ŠTEFÁNIČKA Chata Milana Rastislava Štefánika. Príbehy Chaty i ľudí je na svete :)

Môžete si ju objednať u vydavateľa

dajamabooks.sk/produkt/stefanicka-pribehy-chaty-i-ludi/

Všetkým autorom textov i fotografií, dobrým ľuďom z vydavateľstva i tlačiarní, ako aj sponzorom veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, pomoc i podporu.

                              

                   

 

Učebnica ÚVOD DO SYSTÉMOVEJ EKOLÓGIE I je už tiež na svete :-))

 

 

 

             

 

publikacie.umb.sk/prirodne-vedy/environmentalistika-a-ekologia/uvod-do-systemovej-ekologie-i.html

www.fpv.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacna-a-edicna-cinnost/publikacie/book-19391/uvod-do-systemovej-ekologie-i.html

www.krasy-slovenska.eu/articles/view/2464/Slovensko%20je%20%C3%BA%C5%BEasn%C3%A1%20a%20kr%C3%A1sna%20krajina

              

V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.V týchto dňoch sa tlačí publikácia
MALACHOV ŽIVÉ STRIEBRO MEDZI MEDENOU BYSTRICOU A ZLATOU KREMNICOU. Monografia obce.
Peter Urban je autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov.
Prebiehajú intenzívne práce na finalizácii rukopisu publikácie
ŠTEFÁNIČKA (Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom). Príbehy chaty a ľudí.
Peter Urban je jej editorom a autorom viacerých kapitol.