Timotea Vráblová 2012

 

 

Timotea Vráblová: Učia sa deti BYŤ? Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010

 

Ambiciózny projekt Vydavateľstva Matice slovenskej Povesťová mapa Slovenska doplnil vlani titul Jána Mäsiara (1939) Hontiansko-novohradské povesti, príhody a zbojnícke piesne. Publikácia je vybavená solídnym vecným aparátom. Poznámky a vysvetlivky približujú región z historického, archeologického i etnografického hľadiska. Čitateľovi tak odkrývajú dôležitý kultúrno-historický kontext jednotlivých textov.

 

https://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000272703/kr_2011_14-15_hodnotenie.pdf