POĽANA

Mnohorozmerná pútavá kronika našej najvyššej sopky, charakteristickej dominanty stredného
 
Slovenska, opisuje vznik poľanského stratovulkánu a jeho modelovanie majstrovskými 
 
nástrojmi prírody, pozoruhodné lesy a pralesy, klenoty z ríše rastlín a živočíchov. Ľudí 
 
Poľany i kraja pod ňou – od pradávnych obyvateľov, cez lovcov zveri, uhliarov, 
 
drevorubačov, osadníkov i pastierov, tradičnú kultúru, vrátane jedinečného folklóru. Aktivity  
 
bádateľov a výskumníkov, pozoruhodné príbehy chát, turistov, lyžiarov a horolezcov na 
 
svahoch a zrázoch legendárneho vrchu. Rozpráva tiež o jeho ochrane, či o slávnej, lež zašlej 
 
ére úzkokoľajných lesných železničiek, baní a hút. Obsažný text dopĺňajú úryvky z bohatej 
 
ľudovej slovesnosti, literárnych diel, spomienky rodákov a osobností, ktoré pod Poľanou 
 
pôsobili, ako aj unikátne farebné a čiernobiele fotografie.
 
Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.
 
Citácia:
 
Urban P. 2015: Poľana, sopečné srdce Slovenska. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 
 
199 pp. ISBN 978-80-8115-223-8
 
Link:
 
https://vydavatel.sk/kniha/polana