VYDRA RIEČNA NA SLOVENSKU. ROZŠÍRENIE, BIOLÓGIA, OHROZENIA A OCHRANA

Knihu vydala Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Citácia:

Urban P., Kadlečík J., Topercer J.  Kadlečíková, Z. & Hájková P. 2011. Vydra riečna (Lutra lutra L.) na Slovensku. Rozšírenie, biológia, ohrozenie a ochrana. — Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 166 pp.