ÚVOD DO SYSTÉMOVEJ EKOLÓGIE I. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE.

Cieľom dvanástich rôznorodých konkrétnych prípadových štúdií  je rozšíriť informácie z učebnice a poukázať na široký záber danej problematiky a jej presah do ďalších odvetví. Môžu byť využité ako námety tém na cvičenia, seminárne projekty, resp. inšpiráciu na vypracovanie vedeckých esejí, s cieľom zvýšiť prehľad študentov a umožniť rozvoj ich samostatnej tvorivej činnosti, vrátane schopností pragmaticky syntetizovať získané informácie.
 
Knihu vydalo Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Peter Urban je jedným z jej editorov a autorom, resp. spoluautorom niekoľkých štúdií.
 
Citácia:
Urban P.  & Sabo P. (eds.) 2021. Úvod do systémovej ekológie I: prípadové štúdie. BelianumBanská Bystrica, 91 s. ISBN  978-80-557-1841-5 (CD-RO978-80-557-1842-2 (on line verzia).