Pavel HRONček a kolektív: Lučatín v premenách času

Pavel HRONček a kolektív: Lučatín v premenách času

P. Urban recenzoval kapitoly zamerané na krajinu a prírodu.

Citácia: Hronček P. (ed.) 2015: Lučatín v premenách času. Obec Lučatín 248 pp. ISBN: 978-80-972065-3-6.