PAVEL HRONČEK, BOHUSLAVA GREGOROVÁ: MONTÁNNA KRAJINA POVODIA HUTNEJ V OKOLÍ ĽUBIETOVEJ A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA V MODERNOM CESTOVNOM RUCHU

P. Urban je jedným z jej recenzentov. Citácia:  Hronček P., Gregorová B. 2021: Montánna krajina povodia Hutnej v okolí Ľubietovej a možnosti jej využitia v modernom cestovnom ruchu. Katedra geografie a geológie FPVUMB, Banská Bystrica; Obec Ľubietová, 71 pp. ISBN 978-80-570-3383-7