PUBLIKÁCIE RECENZOVANÉ P.URBANOM

Stanislav Harvančík & Radimír Siklienka: Živočíchy

Recenzovali: RNDr. Anton Krištín, DrSc. & Doc. Ing. Peter Urban, PhD.     Citácia: Harvančík S. & Siklienka R. 2011: Živočíchy. Dajama, Bratislava, 128 pp. Krst knihy:   https://www.fotop.sk/vystavy/ii-rocnik-medzinarodnej-fotografickej-vystavy
>