Miroslav Lukáč: Ján Alexander Rotarides (1822 – 1900). Život a dielo.

Recenzovali: doc. Ing. Peter Urban, PhD. & PhDr. Ján Žilák, CSc. Citácia: Miroslav Lukáč 2012: Ján Alexander Rotarides (1822 – 1900). Život a dielo. Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča, Krupina pre Obec Drienovo, 128 pp. ISBN: 978-80-971260-1-8.