Slavomír Finďo & Rudolf Petráš: Ochrana lesa proti škodám zverou

 

Recenzovali: RNDr. Anton Krištín, DrSc. & doc. Ing. Peter Urban, PhD. Citácia: Finďo S. & Petráš R. 2012:  Ochrana lesa proti škodám zverou. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, 284 pp. ISBN: 978-80-8093-152-0