Anton Krištín (ed.): Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poľana

 

Recenzovali: Jozef Ridzoň, Katarína Slabeyová, Peter Urban

Citácia:

Anton Krištín: 2010 (ed.): Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poľana. SOS/BirdLife Slovensko, Ústav zoológie SAV, Ústav ekológie lesa SAV, 145 pp.