Stanislav Harvančík & Radimír Siklienka: Živočíchy

Recenzovali: RNDr. Anton Krištín, DrSc. & Doc. Ing. Peter Urban, PhD.

 

 

Citácia: Harvančík S. & Siklienka R. 2011: Živočíchy. Dajama, Bratislava, 128 pp.

Krst knihy:
 
https://www.fotop.sk/vystavy/ii-rocnik-medzinarodnej-fotografickej-vystavy