Marcela Kocianova – Adamcová, David Žiak & Ľudovít Kocian: Chionomys nivalis mirhanreini (Schaefer, 1935) – populačna charakteristika a priestorova aktivita

 

Recenzovali: doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Citácia:

Kocianova – Adamcova M., Žiak D. & Kocian Ľ. 2011. Chionomys nivalis

mirhanreini (Schaefer, 1935) – populačna charakteristika a priestorova aktivita.

Fakulta prirodnych vied, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 100 pp.