Pavel Hronček, Bohuslava Gregorová, Ivan Herčko: Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša.

P. Urban je jedným z jej recenzentov.
Citácia: 
Hronček P., Gregorová B., Herčko I. 2021: Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša". Vydavateľstvo Miloš Hric, 550 pp. ISBN 9788097394004