IVAN BALÁŽ, MICHAL ŠEVČÍK: VPLYV VÝŠKOVÉHO GRADIENTU NA SPOLOČENSTVÁ BĹCH DROBNÝCH CICAVCOV

P. Urban je jedným z jej recenzentov. Citácia:  Baláž I., Ševčík M. 2021: Vplyv výškového gradientu na spoločenstvá bĺch drobných cicavcov. Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra, 112 pp. ISBN 978-80-558-1680-7