Pavel HRONček a kolektív: „...obe obce svätoondrejské...“

Pavel HRONček a kolektív: „...obe obce svätoondrejské...“

 

P. Urban recenzoval kapitoly: Vymedzenie a poloha obce Brusno, Prírodné dedičstvo obce Brusno a Prírodná krajina pred zásahom človeka.

Citácia: Hronček P. (ed.) 2014: „...obe obce svätoondrejské...“. Obec Brusno, 336 pp. ISBN: 978-80-971630-8-2.