Fotografie Petra Urbana sú okrem iného aj v publikáciách: