.

 Tatry sú nesporne najpopulárnejším pohorím na Slovensku, spieva sa o nich aj v národnej hymne. Hovorí sa o nich, že sú to „miniatúrne Alpy“ – na relatívne malej ploche necelých 800 km2 sa totiž nachádza takmer všetko prírodné bohatstvo ako v oveľa rozľahlejších Alpách. Tatry sú najvyšším pohorím zaalpskej Európy a najvyšším v celom oblúku Karpát, do ktorých patria. Sú krajinou vysokých skalných štítov, hlbokých dolín, krásnych jazier, svojráznej horskej vegetácie a domovom mnohých živočíšnych druhov, z ktorých niektoré sa už inde v Európe nevyskytujú. Ich unikátne prírodné hodnoty umocňuje bohatá a originálna kultúra ľudí, usadených počas stáročí okolo nich v regiónoch Oravy, Liptova, Spiša a poľského Podhalia.

Nejedna krajina sa môže pýšiť bohatstvom prírodných klenotov národných parkov – hôr a horstiev, oveľa rozsiahlejších a vyšších než tieto slovensko-poľské „najmenšie veľhory sveta“. Zriedka však nájdete pohorie, ktoré takým spôsobom a do takej miery zrástlo s duchovnými dejinami územia a ľudu pri jeho úpätí natoľko, že sa stalo súčasťou ich národnej identity a oficiálnej aj neoficiálnej symboliky.

Tatry sa buditeľom priamo ponúkali ako silné inšpiračné žriedlo. Ich smelé obrysy, vybiehajúce z okolitých pahorkatín Liptova a Spiša, vzletné línie Kriváňa, Lomnického štítu a ďalších horských velikánov, orámované vejárom hmiel a dramatickými zhlukmi mrakov bezprostredne oslovujú dušu vnímavého pozorovateľa a uvoľňujú prúd živých emócií. Majestátne tatranské vrcholky sa stali stelesnením neochvejnosti, stálosti a slobody.
Dvojdielna vlastivedná encyklopédia Tatier sústredí ako vôbec prvá publikácia svojho druhu maximum informácií o celom území Tatier, t. j. Tatier Západných, Východných (t. j. Vysokých a Belianskych) aj poľských, o ich prírode, dejinách a kultúre. Prvý diel je zameraný na prírodu, podáva množstvo najnovších a kompaktných informácií. Na jeho príprave sa podieľali renomovaní odborníci zo slovenskej aj poľskej strany.

Peter Urban participoval na tvorbe kapitoly o šelmách.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Baset v Prahe.

 

 

Citácia: Chovancová B., Zięba F., Urban P., Hlôška L., Jamrozy G., Ważna A.  & Cichocki J. 2010: Mäsožravce. Pp.: 579-608. In: Koutná A. & Chovancová B. (eds.), Tatry – Príroda. Baset, Praha, 648 pp.

 

Link:

https://www.baset.cz/tituly/krajina-a-lide/tatry-priroda-sk

 PDF