.

 
Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia Mestských lesov s. r. o. Krupina vyšla farebná reprezentačná publikácia, ktorú zostavil  známy publicista Fedor Mikovič.
 
Peter Urban je autorom kapitol  KRÁĽOVSKÉ MESTO V OBJATÍ LESNÉHO KRÁĽOVSTVA (Živá príroda), KLENOTNICA PRÍRODY (Chránené prírodné územia), PLNÉ KOŠE ROZKOŠE (Ide sa na huby!) a STALO SA – NESTALO (Povesti, rozprávky a príbehy z lesov kráľovského mesta Krupina: Úvod, Babinské kukučky, Duchovia Štangarígla, Ako Geľo Sebechlebský pána Koháryho prekabátil, Koniec kláštora Na Petre, Krupinské somáre, Kráľ Matej vo vinici, Medovarce, Prvá krupinská bosorka, Turecké studne, Vartovka). Okrem toho prispel do publikácie takmer 50 farebnými fotografiami.
 
Citácie:
Urban P. 2014:Živá príroda. Pp.: 50-81. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
Urban P. 2014:Chránené prírodné územia. Pp.: 98-111. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
Urban P. 2014:Ide sa na huby! Pp.: 144-149. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
Urban P. 2014:Stalo sa – nestalo (Povesti, rozprávky a príbehy z lesov kráľovského mesta KrupinaIde sa na huby! Pp.: 175-203. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.