.

Prvá kniha o Michalovej je v prvom rade venovaná občanom tejto obce, ako aj milovníkom
regionálnej histórie, širokej odbornej a laickej verejnosti.
Peter Urban je autorom kapitol Poloha a Prírodné pomery.
Urban P. 2018: Poloha. Pp.: 11-16. In: Hronček P. (ed.), Michalová – krajina dreva, železa a ohňa.
Obec Michalová, 112 pp. ISBN978-80-570-014-8.
Urban P. 2018: Prírodné pomery. Pp.: 17-38. In: Hronček P. (ed.), Michalová – krajina dreva, železa
a ohňa. Obec Michalová, 112 pp. ISBN978-80-570-014-8.Prvá kniha o Michalovej je v prvom rade venovaná občanom tejto obce, ako aj milovníkom
regionálnej histórie, širokej odbornej a laickej verejnosti.
Peter Urban je autorom kapitol Poloha a Prírodné pomery.
Urban P. 2018: Poloha. Pp.: 11-16. In: Hronček P. (ed.), Michalová – krajina dreva, železa a ohňa.
Obec Michalová, 112 pp. ISBN978-80-570-014-8.
Urban P. 2018: Prírodné pomery. Pp.: 17-38. In: Hronček P. (ed.), Michalová – krajina dreva, železa

a ohňa. Obec Michalová, 112 pp. ISBN978-80-570-014-8.