.

Obec Kokava nad Rimavicou v okrese Poltár má svoju prvú monografiu. Kniha má 760 strán,
rozdelených do piatich sekcií, pričom sa na nej podieľalo 56 autorov.
 
Peter Urban je autorom kapitoly Živočíšstvo.
 
Citácia:
Urban P. 2018: Živočíšstvo. Pp.: 77-94. In: Sokolovský L. (ed.), Kokava nad Rimavicou. Vlastivedná
monografia. Obecný úrad, Kokava nad Rimavicou, 760 pp. ISBN 978-80-973041-5-7.Obec Kokava nad Rimavicou v okrese Poltár má svoju prvú monografiu. Kniha má 760 strán,
rozdelených do piatich sekcií, pričom sa na nej podieľalo 56 autorov.
 
Peter Urban je autorom kapitoly Živočíšstvo.
 
Citácia:
Urban P. 2018: Živočíšstvo. Pp.: 77-94. In: Sokolovský L. (ed.), Kokava nad Rimavicou. Vlastivedná

monografia. Obecný úrad, Kokava nad Rimavicou, 760 pp. ISBN 978-80-973041-5-7.