.

Na monografii spolupracovalo od roku 2014 spolu 44 odborníkov. Desiatky fotografov poskytlo svoje
fotografie, občania mesta sprístupnili fotografie zo svojich osobných archívov. Hlavnou
zostavovateľkou kolektívneho odborného diela je etnologička Anna Ostrihoňová, ktorá počas štyroch
rokov systematicky spolupracovala s jednotlivými autormi na celkovom obsahu a formálnom súlade
celej publikácie. Monografia vyšla v náklade dvetisíc kusov, má približne 350 strán a formát A4. 
Peter Urban je (spoločne s Dr.h. c., prof. Ing. Milanom Križom, DrSc.) spolueditorom časti Príroda
a autorom kapitoly Živočíšstvo.
Citácia: Urban P. 2018: Živočíšstvo. Pp.: 32-37. In: Ostrihoňová A. (ed.), Detva. Monografia mesta.
Mesto Detva, Detva, 35 pp. ISBN 978-80-9730011-2-5.
https://www.dtinfo.sk/nova-monografia-mesta-detva/