.

Text výpravnej monografie vypracoval v rokoch 2016 – 2018 kolektív 17 – tich autorov, odborníkov z rôznych vedných odborov. Tí v jednotlivých kapitolách opísali krajinu a prírodu v okolí Malachova, charakterizovali neživú a živú prírodu, poskytli obraz o dejinách obce, zachytili formy tradičnej kultúry v nej a priblížili tiež súčasné spoločenské a kultúrne dianie v obci.

 

Peter Urban jespoluatorom kapitoly Príroda a autorom kapitoly Pozoruhodný svet živočíchov. 

Citácia: Urban P. 2019: Pozoruhodný svet živočíchov. Pp.: 73-84. In: Bárdiová M. (ed.), Malachov: Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Monografia obce.Obec Malachov, 565 pp., ISBN 978-80-570-0729-6