.

Monografia obce má 190 strán, rozdelných do 5 sekcií. Peter Urban je autorom kapitoly Živočíšstvo. 
 
Citácia: Urban P. 2006: Živočíšstvo. Pp.: 28-33. In: Hronček P., Herčko I., Darulová J. (eds.), Pliešovce. Krajina, história, kultúra. Obecný úrad, Pliešovce, 190 pp. ISBN 80-969542-8-