.

Kniha Kráľova studňa – ako napísal jej editor, publicista Fedor Mikovič – ponúka čitateľovi prechádzku horskou krajinou plnou výnimočností, s krajinou hodnou obdivu a záujmu.
Peter Urban je editorom kapitoly "Malebný chrám matky prírody" a autorom jej niekoľkých podkapitol.
 
Citácia:
Urban P. 2017:   Malebný chrám matky prírody". Pp.: 35 - 99. In: Kováč D., Mikovič F., Slota J. (eds.),  Kráľova Studňa - Veľká Fatra. Príroda, história, súčasnosť. Veda, Bratislava, 316 pp. ISBN 978-80-224-1598-9