Banská Bystrica a okolie

Banská Bystrica a okolie

Peter Urban je spoluautorom kapitoly Prostredie pre život.

Citácia: Demuth K., Hrúz P. & Šoka M. 2015: Banská Bystrica a okolie. Sprievodca. Spektrum Grafik a. s., Banská Bystrica, 183 pp. ISBN978-80-89189-22-9.

Banská Bystrica-obálka-slovenská mutácia.pdf (1743067)