DONOVALY. Od uhliarskej osady k stredisku cestovného ruchu

DONOVALY. Od uhliarskej osady k stredisku cestovného ruchu
Donovaly majú (konečne) svoju monografiu. Zostavil ju PhDr. Oto Tomeček, PhD. a má 312 strán. Peter Urban je autorom kapitol Živočíšstvo a Chránené územia. 
Citácie: 
Urban P. 2022: Živočíšstvo. Pp.: 49 - 54. In: Tomeček O. (ed.). Donovaly. Od uhliarskej osady k stredisku cestovného ruchu,  312 s. ISBN: 978-80-570-4454-3.
Urban P. 2022: Chránené územia. Pp.: 55 - 62. In: Tomeček O. (ed.). Donovaly. Od uhliarskej osady k stredisku cestovného ruchu,  312 s. ISBN: 978-80-570-4454-3.