HRNČIARSKY REGÓN MALOHONTU

Malohontské hrnčiarske obce majú svoju vlastivednú monografiu. Knihu zostavil. prof. Leon Sokolovský a má 335 strán. Peter Urban je autorom kapitoly Živočíšstvo. Citácia: Urban P. 2021: Živočíšstvo. Pp.: 36-46. In: Sokolovský L. (ed.). Hrnčiarsky región Malohontu. Július Slanina-S-Optik, Rimavská Sobota, 335 s. ISBN: 978-80-974113-0-5.