Ján Brloš: Zlátá kniha Hontu

Zlatá kniha Hontu

 

Veľký Krtíš marec 2011

 

Aj keď už túto peknú a zaujímavú publikáciu Vydavateľstva Matice slovenskej vlastní mnoho čitateľov, predsa ešte vonia tlačiarenskou novotou. Už samotný názov aj obal predpovedá bohaté vnútro plné zaujímavostí a hodnotných príspevkov.  Autor knihy Peter Urban sa do nej snažil vložiť tak „z každého rožku trošku“ pretože ak by mal podrobnejšie opísať taký kraj ako je Hont potreboval by niekoľko násobok strán a možno i kníh.  Mnohí obyvatelia tohto  regiónu  autora poznajú ako všestranného človeka zaujímajúceho sa o ich život, faunu, flóru  iné zaujímavosti.  Jeho predchádzajúca kniha Kamenná žena v sebe skrýva povesti tiež z tejto územnej oblasti.  Matica slovenská  a Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho každoročne poriada podujatia Matičná jar s knihou v rámci ktorého sa uskutoční výstava kníh VMS a besedy so spisovateľmi.  Na základe záujmu z minulosti  organizátori pozvali v strede marca spomínaného autora aby predstavil svoje dielo.  Auditórium v komunitnej miestnosti knižnice tvorili väčšinou mladí ľudia, ale i členovia MO MS a čitatelia. Svoju knihu Peter Urban odprezentoval nekonvenčným spôsobom.  Jemu vlastným a ostatným príťažlivým. Formou video prezentácie prítomným priblížil nielen časť obsahu, ale i formu vzniku knihy a jej poslanie.  Na viacero otázok ešte odpovedal na neformálnom stretnutí s matičiarmi, pracovníkmi knižnice a čitateľmi. Po besede sa v spoločnosti svojho neodmysliteľného spoločníka, fotoaparátu, vybral k okoliu Ipľa za ďalšími zaujímavými  objektmi . Možno ich v blízkej budúcnosti vidíme v ďalšej knihe.  A máme sa na čo tešiť.

 

Ján Brloš

 

https://www.matica.sk/index.php?D=1893&L=2&lang=sk