JASENIE. ŽIVOT ĽUDÍ POD CHABENCOM

Knihu zostavil Martin Lokša a Peter Urban je autorom kapitoly o krajine a prírode. Citácia:
Urban P. 2023: O krajine a prírode. Pp.: 8 – 33. In: Lokša M. (ed.). Jasenie. Život ľudí pod
Chabencom. Obec Jasenie; Čierťaž Nemecká, občianske združenie, 352 pp. ISBN 978-80-
570-4724-7Knihu zostavil Martin Lokša a Peter Urban je autorom kapitoly o krajine a prírode. Citácia:
Urban P. 2023: O krajine a prírode. Pp.: 8 – 33. In: Lokša M. (ed.). Jasenie. Život ľudí pod
Chabencom. Obec Jasenie; Čierťaž Nemecká, občianske združenie, 352 pp. ISBN 978-80-
570-4724-7Knihu zostavil Martin Lokša a Peter Urban je autorom kapitoly o krajine a prírode. Citácia:
Urban P. 2023: O krajine a prírode. Pp.: 8 – 33. In: Lokša M. (ed.). Jasenie. Život ľudí pod
Chabencom. Obec Jasenie; Čierťaž Nemecká, občianske združenie, 352 pp. ISBN 978-80-
570-4724-7