K Čerovej skale. Túlačky nad Hornými pršanmi. Krásy Slovenska 2020, Č. 3-4: 44-45