PAVEL HRONČEK, BOHUSLAVA GREGOROVÁ: HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ PRIEREZ VÝVOJA CESTOVANIA A CESTOVNÉHO RUCHU NA PRÍKLADE NÍZKYCH TATIER

P. Urban je jedným z jej recenzentov. Citácia: Hronček P., Gregorová B. 2023: Historicko-
geografický prierez vývoja cestovania a cestovného ruchu na príklade Nízkych Tatier.
Katedra geografie a geológie FPV UMB, Banská Bystrica, 265 pp. ISBN 978-80-557-2064-7P. Urban je jedným z jej recenzentov. Citácia: Hronček P., Gregorová B. 2023: Historicko-
geografický prierez vývoja cestovania a cestovného ruchu na príklade Nízkych Tatier.
Katedra geografie a geológie FPV UMB, Banská Bystrica, 265 pp. ISBN 978-80-557-2064-7P. Urban je jedným z jej recenzentov. Citácia: Hronček P., Gregorová B. 2023: Historicko-
geografický prierez vývoja cestovania a cestovného ruchu na príklade Nízkych Tatier.
Katedra geografie a geológie FPV UMB, Banská Bystrica, 265 pp. ISBN 978-80-557-2064-7