Spoznávame Gavurky, Chránený areál v chotári obce Dobrá Niva

Mária Slosiariková & Peter Zach: Spoznávame Gavurky, Chránený areál v chotári obce Dobrá Niva

 

Recenzovali: PaedDr. Valerián Franc, CSc. & Ing. Peter Urban, PhD.

 

Citácia: Slosiariková M. & Zach P. 2009: Spoznávame Gavurky, Chránený areál v chotári obce Dobrá Niva. Základná škola s Materskou školou v Dobrej Nive, 92 pp.

 

Publikácia získala cenu Najkrajšia kniha a propagačný materiál 2009.