STRATENÁ DOLINA A MEDENÁ VEŽAKrásy Slovenska 2019, č. 11-12: 58-60