Zuzana Juhaniaková: Peter Urban popísal prírodu a príbehy príťažlivej Poľany

„Pekné, príjemné, pokojné piatkové popoludnie,“ prial písmenom P pisateľ publikácie Peter Urban pričom plynule pokračoval: „priatelia Podpoľanci, priaznivci príťažlivej Poľany, prezentujeme publikáciu približujúcu pôvabné pohorie, perlu Pohronia, pozoruhodnú prírodu, pamiatky, pestrofarebné políčka, plavenie polien potokmi, ponúkajúcu plné priehrštie pradávnych povestí, prekrásnych podmanivých piesní, prečudesných príhod, panovníckych počinov, prinášajúcu príbehy pastierov, poľovníkov, pytliakov, pltníkov, pracovitých poľnohospodárov, podobizne primášov, pevcov, poetov, prozaikov…“

Knihu Poľana, sopečné srdce Slovenska, takto uviedol v Hrochoti 19. februára 2016.

Po príhovoroch v tamojšom kultúrnom dome túto prvú ucelenú knihu o Poľane uviedli do života predstavitelia odbornej verejnosti.

Na slávnosti sa zúčastnili viacerí predstavitelia inštitúcií, osobnosti z územia Biosférickej rezervácie Poľana, ale aj obyvatelia, ktorí k rozvoju rodného kraja prispievajú hoci menej viditeľným ale špecifickým prínosom. Veď ako v ďakovných rečiach v ten podvečer zaznelo, „Poľana má schopnosť spájať.“

O symbolické uvádzanie sa postarali profesori Milan Križo, Jozef Sládek, dlhoročný poľovník Emil Rakyta a riaditeľka správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová. Knihu priamo v rukách autora poliali rožovkou, posypali sopečným popolom, ihličím a vodou z Vodopádu Bystrô.

 

Kniha je monografiou a bibliografiou zároveň. Jej autor docent Peter Urban poďakoval dlhému mennému zoznamu všetkých osôb, ktoré sa na jej zostavení viac či menej podieľali. Dvestostranovú publikáciu vydalo Vydavateľstvo Matice Slovenskej v edícii Vrch a jeho ľudia.

Vladimíra Fabriciusová v jej epilógu uviedla: „Želám všetkým čitateľom, aby v nich kniha zasiala semienko dobra a aby Poľanu nosili v svojich srdciach i naďalej. Áno, je to mať, nadája, čičíka, vychováva, karhá, ale najmä príjemne hladí. Nech pohladí aj táto kniha vašu dušu.“

www.dtinfo.sk/peter-urban-popisal-prirodu-a-pribehy-pritazlivej-polany/