Štítok: bionómia a ochrana sumarizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku