.

 

Autori diela Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana sumarizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku, predovšetkým o ich súčasnom rozšírení v porovnaní s minulosťou, uvádzajú rôzne aspekty ich životných prejavov a stav ich ochrany. Kniha obsahuje aj menej časté údaje o paleontológii, biometrii a o parazitoch cicavcov. Prináša aj stručnú charakteristiku prírodných pomerov, chránených území, históriu poznávania cicavcov Slovenska a prehľad introdukcií nepôvodných druhov na naše územie. Okrem veľmi rozsiahleho zoznamu literatúry o tejto problematike obsahuje aj zoznam mammaliologických bibliografií. Publikácia svojím zameraním je určená nielen pre odbornú, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o našich cicavcoch.

 

Peter Urban spracoval kapitoly Chránené územia Slovenska, Ochrana cicavcov na Slovensku a je tiež spoluautorom kapitol  Vydra riečna – Lutra lutra a Norok európsky – Mustela lutreola.

Knihu vydalo Vydavateľstvo Veda v Bratislave.

 

Citácie:

Urban P. 2012: Chránené územia Slovenska. Pp.: 14-20. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

Urban P. 2012: Ochrana cicavcov na Slovensku. Pp.: 21-31. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

Urban P., Kadlečík J. & Kadlečíková Z. 2012: Vydra riečna – Lutra lutra. Pp. 440-447. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

Urban P., Kadlečík J. & Apfelová M.  2012: Norok európsky – Mustela lutreola. Pp. 469-471. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

 

Publikácii „Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana“ bola udelená Prémia literárneho fondu v kategórii biologické a lekárske vedy za rok 2012