Štítok: uvádzajú rôzne aspekty ich životných prejavov a stav ich ochrany. Kniha obs